Velkommen til TORMOD KRISTENSEN MASKIN AS!

November 2019.

2019 har vært et år med mange store utfordringer for firmaet og våre ansatte. Spesielt et prosjekter har pekt seg ut. VA Øvre Alta , med grunnvannstand under torva til tider, grøfter på opptil syv meters dybde, fredede murer fra krigen, kvikkleire. Utfordringene har stått i kø. Men, vi nærmer oss nå slutten av jobben, da vi er kommet opp til Skillemoan. Vi vil takke alle beboboere i Øvre Alta, Øvre Alta skole, og ikke minst de næringsdrivende med sin campingplasser for å ha holdt ut og tilpasset seg vår aktivivtet på en god måte

  

September 2019.

Bilinvest, som huser Alta Motor og Bunnpris i Bossekop i Alta er fullført med avlsuttende utenomhusarbeider og asfalt. Prosjektet er gjennomført sammens med Entreprenør Kivjervi as.

August 2019

Grunnarbeiden ved Vernesentret i Bukta er fullført. Prosjektet er gjennomført sammen med Entreprenør Kivijervi as

Juni 2019

Vi starter opp med utskiftning av rørgata ved Loustejok kraftverk. Hele rørgata som består av plank innsatt med kreosot skal skiftes ut. 

Desember 2018.

Vi nærmer oss nå jul igjen. Sidene våre har ikke vært oppdatert på lenge. Imidlertid er adresser og telefonnr. det samme som det alltid har vært. Vi vil ønske alle våre oppdragsgivere, medarbeidere og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nyttår.

Thomasbakken Sør Boligfelt

Vi har inngått kontrakt om bygging av Thomasbakken Sør boligfelt for Medicum Utvikling as. Oppstart er satt til februar - Mars mnd. 2017. Felter ble fullført og VA overlevert Alta kommune høsten 2017. 

Brøytekontrakt.  

Vårt firma har fått fem års kontrakt på vintervelikehold med Presis Vegdrift på Strekningen Olderfjord - Hønsa og Olderfjord Havøysund. Vi har og vinterkontrakt med Måsøy kommune for brøyting av Havøysund tettsted. 

Hyndai Graver.

    

Vår første Hyndai Graver kom til Alta i oktober 16. 

Finnmarkshallen

  

Vi startet opp med rigging for grunnarbeider på Finnmarkshallen i Alta 4 januar. Hallen skal bygges ut med vel 5 500m2 i tre etasjer, der det blant annet blir en helt ny handballhall med alle fasiliteter. Totalentrprenør for hele utbygginga er Ulf Kivijervi as fra Alta. Hallen ble ferdigstilt i 2017

Vi vil ønske alle våre kunder og forbindelser, samt våre ansatte med familier en riktig God Jul og et Godt Nyttår.

16. Desember 2015

Maskinførere søkes snarest.

Grunnet økt oppdragsmengde søker vi etter Maskinkjørere med fagbrev, ADK sertifikat, eller med praktisk arbeidserfaring fra bygg og anleggsvirksomhet. Du må beherske Norsk skriftlig. Det må påregnes reisevirksomhet. Firmaet har pensjonsordninger og kan tilby gode lønns og arbeidsvilkår.

For ytterlig informasjon, ring daglig leder Tormod Kristensen på tlf. 913 39 820

Søknad sendes på: post@tk-maskin.no. Søknadsfrist snarest.

11. Des. 2015.

Ingeniør bygg og anlegg.

På grunn av økt oppdragsmengde søker vi etter Anleggsingeniør.
Kvalifikasjoner: Ingeniørutdannelse innenfor faget bygg og anlegg eller teknisk fagskole. Erfaring fra lignende arbeid er ønskelig, men ikke et krav. Beherske norsk muntlig og skriftlig.Det må påregnes en del reisevirksomhet i stillingene.

Firmaet har pensjonsordninger og kan tilby gode lønns og arbeidsvilkår.

Søknadsfrist: Snarest.

Henvendelse med søknad med CV / referanse rettes til

Tormod Kristensen, tlf. 913 39 820
Søknad sendes elektronisk på: post@tk-maskin.no

Desember 2015.

Havøysund i Måsøy kommune

Vi har for tiden anleggsvirksomhet i Havøysund. Alta av VA i Storgata skal skiftes ut, deretter skal det bygges opp vei og nytt fortau. I løpet av forsommeren 2016 vil vi asfaltere, samt at vi og vil ta endel veier i tiellgg som skal reasfalteres.

Juni 2015:

Vi starter opp på Karlstadskogen i Midt Troms med opparbeidelse av 360 graders kanonskytterbane for Forsvarsbygg. En regner med ferdigstillese sommeren 2016.

Mars 2015:

Et nytt år, og en ny anleggssesong står for døra. Det ser ut til at 2015 skal bli et brukbart år for anleggsbransjen. For vårt firma ble 2014 et spennede år der bygging av nye Okselv Bru på Sennalandet ble gjennført på 3 mnd. sammen med Tecto Enretrprenør som hadde betongarbeidet. Vi kan vel si oss rimelig fornøyd med gjennomføring av prosjektet, der en moderne maskinpark, kombinert med dyktige medarbeidere var nøkkelen til suksess.

 

 

Bilder fra anleggsperioden på Sennalandet ved Okselv Bru.

April 2014:

Varangerbotn og Lakselv

Det er nå oppstart på Varanger og Lakselv Trafostasjoner. Som underentreprenør for Ulf Kivijervi as skal vi i løpet av året sluttføre våre arbeider ved disse stasjoner.

 

Fra Lakselv Trafostasjon.

Berlevåg

Vi er i full gang med renovering av VA ledninger og kummer i Berlevåg. Arbeidet har pågått siden november 2013.

Vi regner med å ferdigstille vårt arbeid inne juni mnd.

Oktober 2013: 

Mellomvannet Boligfelt i Hammerfest er ferdigstilt.

                                        

August 2013:

Bilder fra Mellomvannet Boligfelt


August 2013:

Vi er nå i ferd med å sluttføre boligfeltet på Mellomvannet i Hammerfest. I tilegg er vi i full drift på Ifjordfjellet med 5 maskiner for Mesta. Her er vår nye Doser i arbeid på Ifjordfjellet

Nyheter April 2013:

På Mellomvannet boligfelt i Hammerfest har vi holdt drift hele vinteren. Frem til Mars var vi forskånet for de store snøfall, men det har endret seg den siste tiden. Det er nå midt i April, så vi satser på en snarlig vår.

 

Nyhetsbrev Mars 2013:

Det har nå gått mange måneder siden siste oppdatering. I denne perioden har vi utført forskjellige type oppdrag. Trafostasjoenen i Skogfoss og Varangerbotn er snart ferdigstilt fra vår side. Vannbehandligsanlegg i Tufjord på Rolfsøya er utført og ferdigstilt, samt at det har vært drift hele vinteren i Hammerfest der vi jobber med Mellomvannet boligfelt. I tillegg til dette har vi uført grunnarbeider på en rekke hustomter. Ordremengden for vår bedrift fremover er tilfredsstillende. Vi vil benytte anledningen til å ønske alle en god påske.

Lasting av maskiner for Tufjord

Komatsu 210, veier 23 tonn

Høyt henger den

Avgang

Lasting av utsyr for Tufjord. Maskinene blir liten ombord i en 3000 tonner.

Raipasveien, juli 2012:

Fv 15 Raipasvegen er nå ferdigstilt og overlever til Statens vegvesen fra vår side. Veien er i sin helhet rustet opp, ny asfalt er lagt. Resultatet ble meget bra, og vi håper den vil være til glede for fastboende og bilister i mange, mange år.

Vår nye Komatsu 148 i sluttarbeider i Møllebakken på FV 15 Raipasveien.

Tanadalen:

Vi er i gang med utskiftning av 1,4 km veg ved Allgavarre i Tanadalen. Prosjektet er i samarbeid med Mesta. Ferdigstillelse vil være i august.

Maskinpark:

I forbindelse med utbygginga av Mellomvannet har vi gått til innkjøp av knuseverk av typen MC Klosky, en ny Moxy Dumper og en ny Komatsu 350 graver som har en vekt på 35 tonn.

Komatsu 240 klargjort for Hammerfest.   Komatsu 350, Mellomvannet Hammerfest   MC Klosky knuseverk

Mellomvannet Boligfelt i Hammerfest

Vi er nå kommet godt i gang med Mellomvannet Boligfelt i Hammerfest. Dette er det største felte som Hammerfest kommune noensinne har utført som et prosjekt. Feltet har en byggetid på 18 mnd. og vil være ferdigstilt for overlevering i aug. 2013.

Tidlig krøkes om go krok skal bli

010 

Vannforsterkning Gakori, Jan, 2012 

Vi er i gang med vannforsterkning av nettet til Gakori boligfet for Alta kommune. Vi ber folk være varsom når de skal passere området ved E6 på ski etter kommunens byløype. 

Volvo L90 Hjullaster sept. 2011.

Den første Volvo L90 hjullaster er på plass i vår maskinpark. Hjullasteren er kjøpt inn med full utstyrspakke, inklusiv brøyteutstyr.

Industrihøyden 12 i Alta, sept 2011.

Som underentreprenør for Byggmester Bengt Andersen skal vi utøre alt av grunnarbeider på det nye bygget til Triangelen Eiendom as.

TTPU Boliger Burfjord, sept. 2011.

Vi er i gang med grunnarbeidene som underentreprenør for Byggmester Bengt Andersen as. Prosjektet vil ikke sluttføres før sommeren 2012.

Varangerbotn og Skogfoss Trafostasjoner. August 2011.

Som underentreprenør for Ulf Kivivjervi as skal vi utføre alt av grunnarbeider i forbindelse med utvidelse av de to trafostasjonene. Arbeidet sluttføres ikke før sommeren 2012.

Cat 319 juni 2011.

Vi har gått til anskaffelse av vår første Cat 319. Maskinen sendes direkte til Burfjord på arbeide, der sluttføring av vårt anbud med Stormo II utføres.

Meridiangata - Hammerfest, mai 2011

Vi er i full gang med å sluttføre vårt arbeide i Meridiangata i Hammerfest. Det er noe grøfter, asfaltering og utenomhusarbeider som gjenstår. Vi ferdigstiller anlegget og overleverer det 1. juli.

thumb_092

FV 15 Raipasvegen mai 2011

Oppstart på Raipasvegen. Blir fullt kjør frem mot ferien med fjellspregning og veibygging. Vegen skal asfalteres i løpet av de første dagene av august langs hele strekninga. Deretter blir det justeringer av avkjørsler og grøftepuss. I tillegg har vi mot jul og ut i januar bygget støttemur i Møllerbakken.

Breverud - Holtenjordet Mars 2011

Etter kontraktsforhandlinger er vi i gang med overvanntstiltak på Breverud - Holtenjordet for Alta kommune. Arbeidet skal gjennomføres med ny kulvert langs Bekkefaret før vårløsningen, deretter skal vi fortsette mot Holtenjodet sørvest for BUL hallen. I fremdriftsplan skal oppdraget være avsluttet innen 1. juli. Anlegget medførte omlegging av hele nettet på Breverud. Delvis overlevering var ikke før desember 2011. Anlegget er helt ferdig i september 2012

4.februar 2011.

Vinteren er kommet for fullt. Vårt brøytemannskap i Havøysund, Måsøy kommune har for tiden nok å gjøre. Vinteren er jo tradisjonelt en stille tid i vår bransje. Vi benytter derfor anledningen til å ta det årlige vedlikehold på vår maskinpark.

6 des. 2010.

Det går mot jul og nyttår og nok et år er over. Vi har allerede avholdt vårt årlige julekalas. I år ble det Alta Rica hotell. På FV 15 Raipasvegen er arbeidet for i år avsluttet. Etter asfaltering til våren gjenstår det kun 1, 5 km. Så blir det gitt klarsignal til å kunne fortsette, bør veien være ferdig før ferien 2011.

Boligfelter Stormo II i Burfjord kommune er godt i gang og vil bli ferdigstilt innen juli 2011 med avslutende asfalteringsarbeider.

Hybelbyddene i Merindagata, Hammerfest går mot ferdigstillelse. Til sommeren gjenstår kun planting av trær og opparbeidelse av gressplener.

I Havøysund er vi inne i vårt andre år med brøyting for Mesta. Dette er en kontrakt som løper i tre år.

I Alta er vi i godt gang med grunnarbeider for Triangelsn eiendom på Deres tomt på Thomasbakken.

16.sept.2010

Oppstart på nytt boligfelt i Burfjord

Etter en spennende anbudsrunde, avholdte kontraktsforhandlinger er vi nå i gang med grunnarbeider på byggefeltet Stormo II i Burfjord. Det nye boligfeltet vil fremstå med attraktive tomter i et flott naturlandskap, sentralt beliggende nært skole - barnehage og idrettsanlegg.

1_003

30 juli 2010

Full drift på Raipasvein

157  

GPS styring

Ved anskaffelse av vår nye Komatsu 240, samt 290 har vi fått montert GPS styring å maskinenen. Et av våre prioriterte mål er å være oppdatert og ta i bruk tilgjengelig teknologi i alle ledd.

Vinter i Nord

25.Februar 2010

207  

Island

10.Desember 2009

I Desember var firmaets ansatte på julebord på Island. En kjempetur som ga uforglemmelige minner for de fleste.

EN AV ISLANDS MESTE KJENTE FOSSER

Alta Øst RA.

15 oktober 2009

Vi er hovedentreprenør og startet opp arbeidet med omlegging av hovedavløpsledningen for Alta Øst i Bukta i November 2009. Dagens ledninger skal legges om og det Alta skal få sitt første renseanlegg. Utslippene innerst i havnebasenget i Bukta vil være historie våren 2010. I den forbindelse har vi og grunnarbeidene på det nye rensenlegget for Roald Johansen

178

177

Meridiangata i Hammerfest, hybelbygg

25 Juni 2009

Vi er engasjert som underentreprenør for Entreprenør Kenneth Strifeldt as med utbygging av hybelhus i Meridiangata i Hammerfest. Finnmark Fylkeskommune og Hammerfest kommune er oppdragsgivere. Dette oppdraget startet i juni 09 og vil være avsluttet i løpet av 2010.

FV 15 Raipasvegen

23 juni 2009

FV 15 Raipasvegen i Alta er i ferd med å bli oppgradert. Vi utfører jobben for Statens vegvesen, og startet opp i juni mnd. 2009. Veien skal være ferdigstilt og nyasfaltert i løpet av høsten 2010 på strekningen E 6- Kronstad og frem til kryss ved Kolo Veidekke.

Sørøygata Hammerfest

April 2009

Vi er hovedentreprenør for Hammerfest kommune på utbedring av VA anlegg i Sørøygata. Arebidet stratet opp i April. Anlegget ble overlevert midt i oktober.

114  

Brøytekontrakt Med Mesta

1 Oktober 2009

Havøysund. Brøytekontrakt med Mesta as i Måsøy kommune.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter