Arbeidsområder - Prosjekter

Referanseprosjekter - Tormod Kristensen Maskin as.

Helikopterhangar, Alta lufthavn. Ferdigstilles 2017.

Thomasbakken Sør Boligfelt. Ferdigstilles 2017

Grunn og utenomhusarbeider Finnmarkshallen, ny Hånballhallhall. Ferdigstilles 2017.

Busveien Kirkenes, grunnarbeider og utenomhus. Ferdigstilles 2016.

VA - vei og fortau, Strandgata Havøysund 2015 - 16

Gulleng III, Nordreisa, grunnarbeider og utenomhus, ferdigstilles i 2016.

Sandfallet skole, grunnarbeider og utenomhus, ferdigstilles 2016.

Ny hovedvannledning til Gamvik tettsted. Oppstart mai 2017, ferdigstilles 2017. 

Lillebergveien Mehamn, VA renovering. Ferdigstilles 2017

Storvannsveien Havøysund. Ferdigstilles 2017

Kontrollstasjon Kvenvik i Alta kommune, grunnarbeider for Sratens vegvesen. 2015.

360 graders skytterbane, Karlstadskogen på Setermoen, 2015 - 16

Lakselv Trafostasjon for Statnett,  Ferdigstilles 2015.


E6 Okselv Bru, Sennalandet i Finnmark 2014.


Lakselv Trafostasjon 2014.

Fra Lakselv

Mellomvannet Boligfelt, Ferdigstilt i oktober 2013.


Mellomvannet Boligfelt for Hammerfest kommune

Koatsu 350 i full drift

Fullt arbeid

Mellomlager


Vanforstrkning Gakori for Alta kommune, 2012.

Varangerbotn og Skogfoss Trafostasjoner, grunnarbeider, 2011 til 2012

TTPU Boligere i Burfjord, grunnarbeider

Overvannstiltak Holtenjordet - Breverud 2010 til jauar 2012.

Stormo II, Burfjord for Kvænangen kommune, høsten 2010 til sept 2011.

Alta Øst RA for Alta kommune. Oppstart nov 2009 til sommeren 2010

Meridangata Hammerfest. Hybelbygg for Byggm. Kenneth Strifeldt as. juni 2009 til juli 2011

FV 15, Raipasveien for Statens vegvesen, juni 2009 til januar 2012

 

Sørøygata Hammerfest for Hammerfest kommune

Oppdrag for Berg kommune. Senjahopen vinteren 09. Ferskrvann fra tunellåpnig føres ut på dypt vann i sjø.

Graving av industritomt for Tokri Eiendom as på Thomasbakken i Alta våren og sommeren 2009.

Hammerfest og Bekkeli Stadion 08

Elvetun, gangvei for Hammerfest kommune 2007.

Oppdrag for Alta kommune, vann og avløp - Blåberget Talvik 2007.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter